οι προδιαγραφές μας


Το σύστημα υάλωσης που προτείνουμε σε κάθε έργο, είναι η συνισταμένη των επιθυμιών και των τεχνικών απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του, ήτοι :

1. structural silicone glazing, ο υαλοπίνακας εξωτερικά 

 2. Ειδική αντιμετώπιση αν απαιτείται από τη μελέτη διαφανές σύστημα

3. Τροποποίηση του συστήματος αν ο πελάτης ή οι μηχανικοί του έργου είναι προϊδεασμένοι για κάτι συμβατικό. Επιδίωξη του αναγκαίου συμβιβασμού επ' αμοιβαίω οφέλει.
3α. Σύνταξη ακριβούς τεχνικής περιγραφής

4. Κοστολόγηση της συμβιβαστικής λύσης και οικονομική προσφορά αυτής
4α. Παράγων χρόνος
4β. Τρόπος πληρωμής
4γ. Σχεδιασμός λεπτομερειών και περιμετρικά τελειώματα.
5. Εναλλακτικές προσθήκες ή αλλαγές με το κόστος τους

                       ΚΤΙRIO design


Address

Fragkon 13
Thessaloniki, 54626, GR

Δημήτρης Γιαννακός

διπλ πολιτικός μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 
Φράγκων 13, 54626 Θεσσαλονίκη
κιν. τηλ.   6936705990