ταξιδεύοντας με το ktiriodesign

o τόπος, η διαφάνεια, η λεπτομέρεια

 από την Εύη Γιαννακού, φωτογράφο ms