Εδώ βλέπουμε τα έργα μας με μια άλλη ματιά,  και σας καλούμε να τα σχολιάσουμε μαζί...

Νικήτη, Χαλκιδική : πρωτοπορούμεΜεγάλο αίθριο Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ : Συστήματα heliolite®  με τόλμη και φαντασία  ανταποκρινόμαστε στην μελέτη ενός μεγάλυ αρχιτέκτονα και υλοποιούμε αξιόπιστα κάθε του λεπτομέρεια . 


 Ευχαριστούμε την Κ/Ξ Τέρνα - Imprezzilo για την πρόταση και την υποστήριξη.