συγκρότημα στη Νικήτη με σχισμοειδή γυάλινη κατασκευή σε σύστημα ειδικού σχεδιασμού και επικαλύψεις από χαλκό και τιτανιούχο ψευδάργυρο, σε επίσης εξειδικευμένο σύστημα και λεπτομερειακό σχεδιασμό
αρχιτέκτων Ronit Brinkman,  γενική κατασκευή Γιώργος Γεωργιάδης, επίβλεψη Γιάννης Καΐτσης, πολιτ. μηχανικό΄ς


Μεγάλο αίθριο Εθνικής Βιβλιοθήκης στο ΚΠΙΣΝ : Συστήματα heliolite®  με τόλμη και φαντασία  ανταποκρινόμαστε στην μελέτη ενός μεγάλυ αρχιτέκτονα και υλοποιούμε αξιόπιστα κάθε του λεπτομέρεια . 


 Ευχαριστούμε την Κ/Ξ Τέρνα - Imprezzilo για την πρόταση και την υποστήριξη.